Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Szlakiem tatarskim i prawosławia
#1
Bohoniki

Z Białegostoku należy jechać drogą nr 676 do Krynek. Droga nr 674 prowadzi z Krynek w kierunku Sokółki. We wsi Drahle trzeba skręcić w prawo. Stąd już blisko (ok. 3 km) do Bohonik, gdzie stoi jeden z dwóch polskich drewnianych meczetów.
[Image: PA250174.JPG]

Obecny meczet w Bohonikach wzniesiono na planie kwadratu w początkach XIX w. Świątynia nakryta jest czterospadowym dachem zwieńczonym wieżyczką z kopułą i półksiężycem.

Do meczetu wchodzi się po zdjęciu obuwia.

[Image: PA250177.JPG]

Klucze do świątyni udostępniają właściciele domu  naprzeciwko meczetu.
[Image: PA250173.JPG]

Chętnie wpuszczają zainteresowanych do środka i odpowiadają na każde pytanie związane nie tylko z meczetem ale i z islamem.

Wnętrze meczetu podzielone jest na część dla mężczyzn i dla kobiet. Wierni modlą się obok siebie na rozścielonych na podłodze kobiercach. Wszyscy zwróceni są twarzą ku Mekce, którą wskazuje mihrab.

[Image: PA250186.JPG]

Na prawo od mihrabu stoi mimbar.
[Image: PA250183.JPG]
Reply
#2
Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z gospodynią  (85/7119171) można tu przenocować i spróbować tatarskiej kuchni.

Gospodyni (ta po prawej)
[Image: PA250196.JPG]


Córka gospodyni (ta na dole)
[Image: PA250197.JPG]

Poczęstunek
[Image: PA250195.JPG]

W pobliżu domu jest jurta.
[Image: PA250190.JPG]

[Image: PA250191.JPG]

[Image: PA250204.JPG]
Reply
#3
Kruszyniany
Z Krynek trzeba zboczyć z trasy wąską drogą około 10 km na południe. Kruszyniany leżą w strefie przygranicznej, więc przejeżdżające samochody są często zatrzymywane przez straż graniczną.
Niewielka XVI w. wieś leży wśród Pagórków Nadświsłockich na obrzeżach Puszczy Knyszyńskiej. W XVII w. Jan III Sobieski nadał ją Tatarom od dawna zamieszkującym ziemie polskie. Dzięki temu w wiosce można obejrzeć budynek rzadko spotykany na ziemiach polskich – drewniany meczet. Pomimo czterech wieków, które upłynęły od chwili powstania miejscowości, układ zabudowań wciąż przypomina pierwotne założenie przestrzenne. Od strony płn. meczetu wznoszą się dwie wieże zwieńczone cebulastymi hełmami, nad którymi umieszczone zostały złocone półksiężyce.

[Image: PA250223.JPG]

W meczecie, jak to w meczecie, można oglądać mihrab, czyli niszę wskazującą kierunek Mekki i mimbar – rodzaj kazalnicy, a na ścianach rozwieszone są muhiry czyli ozdobne tkaniny z wersetami koranu.
[Image: PA250226.JPG]

Mizar czyli muzułmański cmentarz znajduje się na niewielkim pagórku nieopodal meczetu.
[Image: PA250232.JPG]

Widok ogólny
[Image: PA250234.JPG]

Najstarsze groby (prawdopodobnie z XVIII w.) wyglądają tak
[Image: PA250239.JPG]

a nowe tak.
[Image: PA250246.JPG]
Reply
#4
Te wszystkie, skądinąd ciekawe miejsca ignorujemy
[Image: PA250250.JPG]

i udajemy się znacznie bliżej – do tatarskiej jurty,
[Image: PA250252.JPG]

ale tym razem jest to restauracja
[Image: PA250253.JPG]

Próbuję z pamięci napisać, co jak się nazywało.

To jest kryszonka.
[Image: PA250264.JPG]

To jest tatarska pyza z mięsem.
[Image: PA250265.JPG]

To jest tatarska babka ziemniaczana.
[Image: PA250261.JPG]


To na pierwszym planie to pierekaczewnik.
[Image: PA250263.JPG]

To są kołduny tatarskie z rosołem; rosół należy wlać do kołdunów.
[Image: PA250260.JPG]

Zaspokoiwszy głód można pooglądać porozwieszane na ścianach detale tatarskich strojów.
[Image: PA250269.JPG]

[Image: PA250271.JPG]

[Image: PA250272.JPG]

[Image: PA250276.JPG]
Reply
#5
Supraśl

Obecna cerkiew obronna, otoczona zabudowaniami klasztoru Bazylianów z XVII i XVIII w.
[Image: PA250147.JPG]

jest rekonstrukcją XVI-wiecznej świątyni, która w 1944 r. została przez Niemców wysadzona w powietrze. Dzięki odbudowie, która rozpoczęła się w w 1990 r., można obecnie podziwiać pięknie prezentująca się budowlę.
[Image: PA260306.JPG]

[Image: PA260309.JPG]

[Image: PA260308.JPG]

[Image: PA260311.JPG]

[Image: PA260381.JPG]

Używanie fotoaparatu wewnątrz cerkwi jest zabronione i kategorycznie przestrzegane.
A wnętrze zdobi m.in. stylizowany żyrandol wykonany w Grecji. Z pierwotnej cerkwi ocalały jedynie freski na filarach które znajdują się w klasztornym Muzeum Ikon.
Reply
#6
Muzeum Ikon

Jest to placówka nowoczesna multimedialna, która za pomocą obrazu, światła i dźwięku w przystępny sposób przybliża zwiedzającym historię oraz kanony malarskie ikon.
Wybrałem dla Was po kilka różnych eksponatów z kilku sal.

[Image: PA260323.JPG]

[Image: PA260325.JPG]

[Image: PA260328.JPG]

[Image: PA260330.JPG]

[Image: PA260345.JPG]

[Image: PA260346.JPG]

[Image: PA260347.JPG]

[Image: PA260349.JPG]

[Image: PA260358.JPG]

[Image: PA260359.JPG]

[Image: PA260362.JPG]

[Image: PA260363.JPG]
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)