forumbis.voyageforum.pl  -  Forum miłośników podróży, relacje, fotografie, porady
O Bożym Narodzeniu w Licheniu - Printable Version

+- forumbis.voyageforum.pl - Forum miłośników podróży, relacje, fotografie, porady (https://forumbis.voyageforum.pl)
+-- Forum: Polska (https://forumbis.voyageforum.pl/forumdisplay.php?fid=34)
+--- Forum: Wielkopolska (https://forumbis.voyageforum.pl/forumdisplay.php?fid=43)
+--- Thread: O Bożym Narodzeniu w Licheniu (/showthread.php?tid=99)

Pages: 1 2


O Bożym Narodzeniu w Licheniu - Jinks - 23-03-2020

Bo w dzień św. Szczepana tam byłem, jak przystało na prawdziwego katolika.

Sanktuarium licheńskie to miejsce pielgrzymkowe, bo nie chodzi o to, żeby jak turysta zaliczyć jak największą ilość obiektów, ale aby pobyt tu pomógł w spotkaniu z Bogiem.

Zaczęło się wszystko od tego, że kowalowi Tomaszowi Kłossowskiemu mieszkańcowi wsi Izabelin w parafii Licheń Stary niedaleko lasu grąblińskiego, żołnierzowi napoleońskiemu, dnia 20 października 1813 r. w Lipsku w Niemczech ukazała się Matka Boża w obliczu nieuchronnej śmierci.
Do cierpiącego żołnierza powiedziała tak:
„Nie bój się Tomaszu wyzdrowiejesz. Powrócisz do kraju. A teraz proszę cie, abyś dokładnie mi się przyjrzał, bo musisz odnaleźć mój portret i umieścić go w miejscu publicznym. Pragnę, aby moje dzieci czciły Mnie w tym wizerunku. Modląc się przed nim, będą otrzymywać zdroje łask”.
Tego samego dnia nieznani ludzie zabrali go z pobojowiska i opatrzyli rany. W krótkim czasie odzyskał zdrowie i wrócił do kraju.
Tomasz nie miał najmniejszej wątpliwości, że to była Matka Najświętsza, zapamiętał dokładnie Jej obraz i wiele podróżował i pielgrzymował , aby odnaleźć wizerunek Madonny.
Po 23. latach od bitwy po Lipskiem 8 września 1830 r. na maleńkim obrazku umieszczonym w kapliczce we wsi Lgota niedaleko Częstochowy rozpoznał postać Maryi dobrze utrwaloną w jego pamięci. Wizerunek zawierał wszystkie istotne elementy.
Właściciel pola, z wyznania ewangelik, chętnie pozbył się ikony. Tomasz powrócił z obrazkiem do domu i nie rozstawał się z nim.. Po latach przykuty do łóżka chorobą i ponownie cudownie uzdrowiony, postanowił wizerunek Bożej Rodzicielki wystawić do publicznej czci, tak jak go do tego zobowiązała. Umieścił obraz w niewielkiej kapliczce i zawiesił go na przydrożnej sośnie w lesie grąblińskim.

Pomnik Tomasza Tomasza Kłossowskiego w lesie grąblińskim

[Image: PC260617.JPG]

Kaplica sosny
[Image: PC260609.JPG]

[Image: PC260611.JPG]

[Image: PC260608.JPG%5B]


RE: O Bożym Narodzeniu w Licheniu - Jinks - 27-03-2020

Mikołaj Sikatka, starzec, dworski pasterz, pamiętający doskonale opowiadania Kłossowskiego, często przychodził pod wizerunek Matki Bożej modlić się . W roku 1850, dwa lata po śmierci  Kłossowskiego, ukazała mu się Maryja i wypowiedziała te słowa:
„Ogłaszaj ludziom, że zbliża się kara Boża za grzechy. Zaraza sprawi, że będą umierać w ciężkich boleściach. Nawołuj wszystkich do pokuty i modlitwy. Odmawiajcie różaniec. Jeśli się nawrócicie, kary nie będzie. Jeśli nie, przyjdzie też straszna wojna. Idź, Mikołaju, do sosny z moim wizerunkiem i uporządkuj to miejsce. Będą do niego licznie przybywać ludzie, aby otrzymywać zdroje łask”.
Mikołaj wobec oczekiwań Najświętszej Pani czuł się bezradny i postanowił nikomu nic nie mówić. Wówczas Maryja ukazała się pasterzowi ponownie i podobnymi słowy upomniała go, aby powiedział o tym ludziom. Pomimo wyrzutów sumienia i nieustanej wewnętrznej walki Mikołaj w obawie przed ośmieszeniem się postanowił nadal nic nie mówić.
Matka Najświętsza ukazała się pasterzowi po raz trzeci na skrzyżowaniu dróg leśnych i usłyszał między innymi te słowa:
„Obraz z moim wizerunkiem, który wisi tutaj na sośnie, ma zostać przeniesiony w odpowiedniejsze miejsce. Chcę w nim odbierać publiczną cześć ku chwale dobrego Boga. W miejscu tym będzie wybudowany klasztor, gdzie służyć mi będą synowie. Do obrazu przybywać będą licznie pielgrzymi i znajdą przy nim pocieszenie w swoich strapieniach. Ja będę im matką i ich Królową. Oni wybudują dla mnie wspaniały kościół”.


[Image: PC260618.JPG]

[Image: PC260610.JPG]


Kaplica Jubileuszowa upamiętniająca miejsce trzeciego zjawienia się Maryi pasterzowi.
[Image: PC260616.JPG]

[Image: PC260620.JPG]


RE: O Bożym Narodzeniu w Licheniu - Jinks - 28-03-2020

Kaplica Stóp upamiętniająca miejsce spotkania Maryi z pasterzem
[Image: PC260619.JPG]

Wejście na kolanach do Kaplicy Stóp
[Image: PC260621.JPG]

Ukazanie się Matki Bożej Mikołajowi
[Image: PC260623.JPG]


RE: O Bożym Narodzeniu w Licheniu - Jinks - 30-03-2020

Pasterz zdecydował się przerwać milczenie i opowiedzieć wszystkim ludziom, co widział i słyszał. Misja ta nie przyniosła pożądanego owocu. Społeczeństwo nie uwierzyło jego słowom. Władze carskie uwięziły go, a nie mogąc złamać jego uporu, wypuściły na wolność  i publicznie uznano go za chorego psychicznie.
Wizerunek  Madonny ciągle pozostawał w puszczy grąblińskiej. I wtedy spełniło się jedno z proroctw. Szerząca się w Europie zaraza cholery dotknęła mieszkańców Polski. Ludność Grąblina przypomniała sobie opowiadanie Mikołaja i masowo udawali się do lasu prosząc Maryję o ocalenie.
Ostatecznie władze kościelne zdecydowały, aby przenieść obraz do kościoła parafialnego w Licheniu Starym i stało się to w 1852 r.
Po przebudowie kościół nosi dziś tytuł Matki Boskiej Częstochowskiej.

[Image: PC260594.JPG]

W 1858 r. ukończono budowę nowego ceglanego kościoła pw. św. Doroty i obraz został do tego kościoła przeniesiony.

[Image: PC260531.JPG]

W kościele św. Doroty obraz pozostawał 148 lat.


RE: O Bożym Narodzeniu w Licheniu - Jinks - 03-04-2020

Proroctwo dotyczące nowej świątyni spełniło się  po 154 latach. Dzieło budowy świątyni połączyło miliony czcicieli Matki Bożej Licheńskiej. Licheńska bazylika powstała dzięki ofiarności,  wierze i ogromnemu pragnieniu oddania chwały Bogu w 2004 r. po 10. latach  prac.
W nowo wybudowanej świątyni noszącej tytuł Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej obraz znajduje się od  2 lipca 2006 r.
Nie będę tu podawał żadnych wymiarów świątyni, bo to jest pielgrzymka, to Bóg wybrał to miejsce i zatroszczył się o nie, a Matkę Najświętszą uczynił  w nim Królową.


[Image: PC260585.JPG]

[Image: PC260526.JPG]

[Image: PC260530.JPG]


RE: O Bożym Narodzeniu w Licheniu - Jinks - 04-04-2020

Do okazałego prezbiterium prowadzą schody składające się z sześciu stopni. W nim,  na jednostopniowym podwyższeniu, znajduje się wykonany z marmuru ołtarz, na którym sprawowana jest Eucharystia. Za ołtarzem, na trzystopniowym podwyższeniu zbudowano konfesję w kształcie baldachimu. Jest ona wsparta na ośmiu złoconych kolumnach ozdobionych winnymi gronami – symbolami Eucharystii. W konstrukcję konfesji w komponowano aniołów, którzy na szczycie kolumn wygrywają chwałę Bożej łaskawości okazaną ludzkości w dziele zbawczym Chrystusa. Poniżej umieszczono bogato złocone i zdobione tabernakulum, w którym przechowywany jest Najświętszy Sakrament, a ponad nim Cudowny Obraz Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

Maryja ma złoconą metalową sukienkę i koronę ozdobioną szlachetnymi kamieniami. Na płaszczu Madonny widać symbole Męki Pańskiej, a na piersi orła z rozłożonymi skrzydłami.
[Image: PC260533.JPG]

[Image: PC260537.JPG]

[Image: PC260552.JPG]

[Image: PC260554.JPG]


RE: O Bożym Narodzeniu w Licheniu - Jinks - 04-04-2020

Piękno świątyni podkreśla marmurowa posadzka, niezwykle barwna i dekoracyjna. Możemy w niej zobaczyć ułożony z figur geometrycznych obraz pelikana karmiącego swoje pisklęta ciałem i krwią, rozrywając dziobem swoją pierś. Symbolika ta nawiązuje do ofiary krzyżowej Jezusa, która za każdym razem uobecnia się w Eucharystii. Chrystus przez sakrament Eucharystii karmi Lud Boży swoim Ciałem i Krwią.
[Image: PC260540.JPG]

[Image: PC260541.JPG]

W samym centrum świątyni dokładnie pod kopułą, znajduje się mozaika ułożona z 40 000 różnobarwnych kamieni. Ukazuje ona mapę Polski, na której przedstawione są symbolicznie trzy świątynie: Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, Opatrzności Bożej w Warszawie oraz Miłosierdzia Bożego w Krakowie. Świątynie te Episkopat Polski uznał za wota Kościoła katolickiego w Polsce na Wielki Jubileusz 2000 roku.
[Image: PC260544.JPG]

[Image: PC260545.JPG]


RE: O Bożym Narodzeniu w Licheniu - Jinks - 05-04-2020

Wejście główne prowadzi do Kruchty III Tysiąclecia. Ściana między kruchtą a nawą główną jest właściwie wielkim witrażem, na którym przedstawiono liczne symbole maryjne, aniołów i świętych, trzy Osoby Boskie i wiele scen biblijnych.
[Image: PC260538.JPG]

[Image: PC260539.JPG]

Z kruchty III Tysiąclecia przez Przedsionek Cnót wchodzimy do Sali Inwokacji z licznymi freskami.
[Image: PC260556.JPG]

[Image: PC260555.JPG]


RE: O Bożym Narodzeniu w Licheniu - Jinks - 09-04-2020

Bezpośrednio z Sali Inwokacji przechodzimy do Kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie w ołtarzu umieszczono duży promienny, złocony, tzw. „krzyż łaski” z wizerunkiem oblicza Chrystusa, odtworzonego na podstawie Całunu Turyńskiego.
[Image: PC260561.JPG]

W Kaplicy Michała Archanioła obraz przedstawia świętego z wagą, co jest symbolem sądu ostatecznego, przez który musi przejść każdy człowiek. Ci, którzy okażą się bogaci w dobre uczynki i życie przesiąknięte wiarą, nadzieją i miłością, przeważą szalę wagi i wejdą do królestwa Boga. Ci, którzy okażą siw zbyt lekcy, czyli nie będą posiadać życia płynącego z Bożej łaski, pójdą na wieczne potępienie.
[Image: PC260559.JPG]


RE: O Bożym Narodzeniu w Licheniu - Jinks - 10-04-2020

Zbudowana w kształcie rotundy Kaplica Trójcy Świętej jet największą i najstarszą w całej świątyni. Położona jest metr poniżej gruntu, jej wnętrze zdobią bogate złocenia i dlatego często nazywana jest Złotą Kaplicą. Jej sklepienie podtrzymują kolumny, których głowice zdobione są na wzór lilii. Sklepienie zdobi duży podświetlany okrągły witraż, w który wpisany został równoramienny krzyż i dwanaście scen zaczerpniętych z życia Jezusa. W ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Licheńskiej, koronowanej prze Trójcę Świętą na Królową Nieba i Ziemi.

[Image: PC260570.JPG]

[Image: PC260569.JPG]