forumbis.voyageforum.pl - Forum miłośników podróży, relacje, fotografie, porady

Full Version: San Gimignano
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zatrzymajmy się na chwilkę w ferworze przedświątecznych przygotowań. Zapraszam na spacer po toskańskim miasteczku San Gimignano - miasteczku wież, które zostały wybudowane w wiekach od XIII do XV, aby strzec domowego zacisza. Do obrazków dodajcie ciepły, wrześniowy wiatr na Waszych buziach i zapach znakomitej kawy. Od chwili wykonania pierwszego zdjęcia, które pokazuję, do chwili wykonania ostatniego upłynęło zaledwie cztery godziny 21 września 2010 roku. 

[Image: pn9vkBK8j]


[Image: pniMySHKj]

[Image: plfLYj1sj]

[Image: pmg353KDj]


[Image: plAhYoYaj]

[Image: pmvVdfKnj]

[Image: pobNeYmpj]

[Image: pmNpR2F1j]

[Image: pnA859QHj]

[Image: pmaTOKmZj]

[Image: pmxXwWpAj]

[Image: poZKylXjj]

[Image: pmv60ap0j]

[Image: pmVr2gPOj]

[Image: poEODHgaj]

[Image: poiXj7hIj]
Brawo Stefan. Tak trzymać.