forumbis.voyageforum.pl - Forum miłośników podróży, relacje, fotografie, porady

Full Version: Wielki konkurs
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Będą nagrody dla trzech pierwszych osób, dotyczy tylko nowych członków zarejestrowanych po ogłoszeniu konkursu, które odpowiedzą poprawnie na pytanie konkursowe. 
Pytanie brzmi: jaki obiekt przedstawia poniższe zdjęcie.

[Image: P3280012.JPG]