forumbis.voyageforum.pl - Forum miłośników podróży, relacje, fotografie, porady

Full Version: Powiadomienie
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Biuro Podróży F.Fogg po wielu latach pracy dla zapewniania podróżnikom ciekawych ofert i programowania wyjazdów na indywidualne zamówienia klientów zakończyło swoją działalność we wrześniu 2019 roku.

Odtąd przeżyte z nim wyjazdy pozostaną już tylko w waszych wspomnieniach.