forumbis.voyageforum.pl - Forum miłośników podróży, relacje, fotografie, porady

Full Version: Etykietki piwne
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Nic tak dobrze nie smakuje po zdobyciu szczytu jak dobre zimne piwo.
Zamierzam przedstawić tu moją skromną kolekcję.
Nie wiem na czym to polega - czy na odpowiedniej temperaturze, czy na odpowiednim nastroju.
Ale stwierdziłem, że to samo piwo wypite w domu smakuje gorzej.
Rozpoczynam od dawnych lat polskich browarów, z mojej archiwalnej kolekcji.
Jeszcze wtedy nie było Żubra, bo to rok 1995.
Browar Dojlidy w Białymstoku ul Dojlidy Fabryczne 28.

[Image: PB230003.JPG]
[Image: P7230048.JPG]

Żubr występuje tradycyjnie w Bieszczadach  i nie wiadomo dlaczego produkuje o się w Dojlidach.