forumbis.voyageforum.pl - Forum miłośników podróży, relacje, fotografie, porady

Full Version: Prawo lotnicze w Unii Europejskiej
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
1. Jeżeli lot został odwołany, pasażer ma prawo do zwrotu kosztów, zmiany planu podróży, prawo do uzyskania pomocy i odszkodowania. Ma wybór między :
- zwrotem ceny biletu i w przypadku lotu z przesiadką, lotem powrotnym do portu odlotu w najwcześniejszym możliwym terminie,
- zmianą planu podróży do miejsca docelowego przy najbliższej okazji,
- zmianą planu podróży w późniejszym terminie,
W niektórych przypadkach jeszcze może dostać odszkodowanie.
Jeśli przewoźnik poinformował o odwołaniu lotu min. 2 tygodnie przed odlotem, lub poinformował i zaproponował inne połączenie na min. 7 dni przed lotem, odszkodowanie nie przysługuje.
 
2. W przypadku opóźnienia lotu pasażer ma prawo do :
- uzyskania pomocy, zwrotu kosztów i do lotu powrotnego, w zależności od długości opóźnienia i długości trasy.
- jeżeli dotarł do miejsca docelowego z co najmniej 3-godzinnym opóźnieniem ma prawo do odszkodowania :
- 250 € dla lotów o długości do 1.500 km
- 400 € dla lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 km
- 400 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości od 1.500 km do 3.500 km
- 600 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km
Jeżeli linie lotnicze zaproponują zmianę planu podróży z dotarciem do miejsca docelowego z opóźnieniem 2-, 3- lub 4-godzinnym, kwota odszkodowania może zostać zmniejszona o 50 %.

3. W przypadku odmowy przyjęcia na pokład z powodu braku miejsc mimo rezerwacji pasażer ma prawo do nieodpłatnej pomocy :
- napoje, posiłki, zakwaterowanie (jeśli rezerwację przeniesiono na następny dzień)
- transport do miejsca zakwaterowania i z powrotem do portu lotniczego
- 2 rozmowy telefoniczne, 2 dalekopisy, 2 przesyłki faksowe lub 2 e-mailowe
- otrzymanie odszkodowania.
 
4. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia bagażu lub opóźnienia jego dostarczenia pasażer może mieć prawo do odszkodowania w wysokości do 1220 €.
Po stwierdzeniu zniszczenia lub zagubienia bagażu należy :
- zgłosić się do odpowiedniego biura w hali przylotów i dokonać reklamacji,
- wypełnić na lotnisku otrzymany formularz PIR,
- zapoznać się z warunkami reklamacji przewoźnika aby przygotować żądane dokumenty,
- złożyć reklamację do linii lotniczej w terminach : 7 dni od odbioru uszkodzonego bagażu i 21 dni od odbioru opóźnionego bagażu.