forumbis.voyageforum.pl - Forum miłośników podróży, relacje, fotografie, porady

Full Version: REGULAMIN
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
1. Użytkownik rejestrując się na Forum akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się podać swój poprawny adres e-mail.
2. Dane podane przez użytkownika podczas zakładania konta nie będą udostępniane osobom trzecim.
3. Żaden użytkownik nie może wyrażać się w sposób powszechnie uznawany za obraźliwy i wulgarny, ani proklamować rasizmu lub nienawiści wobec ludzi i zwierząt.
4. Forum nie jest miejscem dla reklam, dlatego nie będzie tolerowane umieszczanie linków do stron internetowych lub firm, szczególnie tych prowadzących działalność  komercyjną nie związaną z tematyką Forum. To dotyczy wiadomości prywatnych, opisów podróży,  komentarzy do zdjęć.
5. Użytkownik ma prawo umieszczać na Forum linki do własnych blogów i witryn internetowych, których jest autorem o ile dotyczą one tematyki podróżniczej i nie mają reklam komercjalnych.
6. Użytkownik dokonując publikacji materiałów (zdjęcia, filmy, teksty) oświadcza, że są one jego autorstwa i nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
7.  Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 3 i 4 regulaminu, jak również prawo do blokowania a nawet usunięcia konta użytkownika naruszającego regulamin w sposób notoryczny.
8. Właściciel Forum nie ponosi odpowiedzialności za treści (m.in. zdjęcia, filmy, teksty) umieszczanie przez użytkowników ani nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku korzystania z Forum lub jego awarii.